Arrangement / Ásadibme

I tilrettelagt arbeid er brukermedvirkning og emopwerment eller egenkraftmobilisering viktig. Empowerment handler om å mobilisere og styrke egne krefter, og kanskje nøytralisere følelsen av avmakt. Kunnskap om eget lokalområde og historie styrker den enkeltes identitet og kan være et viktig bidrag i prosessen med egenkraftmobilisering.

Vi har derfor valgt å gjennomføre flere årlige arrangementer.

Samiskedager/Sámebiejve

I forbindelse med Samefolkets Dag den 6. februar har vi arrangert Samiske dager i mange år. Dette fordi vi ønsker å sette fokus på samiske tradisjoner / historier. Sámij álmmukbiejvve / Samefolkets Dag Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland...
Les mer

Ut på tur i Dragsområdet

Vi anbefaler også Dragsområdet - utendørs. Kartet under er interaktivt, det vil si at du kan bestemme detaljnivået selv. På instagram deler vi mobilbilder fra nærområdet.
Les mer

Mineralløpet / Minerállaviehkam

Beskrivelse av Mineralløpet Minerállaviehkama gåvådus Mineralløpet arrangeres på Drag. Stedet har en mer enn 100 år gammel gruvehistorie og ligger i et svært attraktivt geologisk område. Mineralløpet er et løp på ca. 8 km. 5 km. av løypetraseen går på asfalt og ca. 3 km. går på grusvei. Løpet...
Les mer