Equass sine kvalitetsprinsipper

Kvalitetsprinsipp:

Hva det fokuseres på: (Dimensjon)

1

Lederskap

Formål, visjon og kvalitetspolitikk

Kommunikasjon

Årlig planlegging

Bidrag til samfunnet

2

Ansatte

Personal ledelse

Kvalifikasjoner og ansattes utvikling

Ansattes medvirkning og motivasjon

3

Rettigheter

Rettigheter og plikter

Selvbestemmelse

4

Etikk

Politikk om etikk

Roller og ansvar

5

Partnerskap

Samarbeid i tjenesteleveranser

6

Deltakelse

Brukermedvirkning

Egenkraftmobilisering (empowerment) av bruker

7

Individfokus

Kartlegging av kunden / brukers krav

Individuell planlegging

8

Helhetstanke

Leveranseprosessen

Sammenhengende tjenester

Helhetlig tilnærming

9

Resultatfokus

Måling av resultater

Evaluering av resultater

Rapportering av resultater

10

Kontinuerlig forbedring

System for kontinuerlig forbedring. (Kvalitetssirkelen)

Innovasjon

Her finner du mer informasjon om Equass. http://www.equass.no/