Kurs / Kurrsa

Kurs - ekstern / Kurrsa - ålgoldis
ISPS - opplæring / ISPS - åhpadibme
The International Ship and Port facility Security code (ISPS-koden) skal implementeres på flyttbare boreinstallasjoner, skip i internasjonal fart, samt hos terminaler som betjener slike skip. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle hendelser mot maritim transportsektor.

KURSINNHOLD: ISPS regelverket ombord og i havner. Myndighetenes nasjonale føringer og norske forskrifter. Trusselidentifisering og respons. Metoder for søk. Metoder som kan benyttes for å omgå security tiltak. Case-oppgaver.
eborger (enkel dataopplæring) / (álgges dataåhpadibme)

eBorger består av opplæring og en eBorger - test du kan ta hjemmefra. Du kan gjennomføre opplæringen som selvstudium, og det finnes opplæringsmateriell både som bøker og CD-ROM, eller som opplæring på Internett. Testen følger med uansett hvilken opplæring du velger, og den tar du når du føler at du er klar for det.
Dette vil du lære: Enkel innføring om datamaskinen.Enkel tekstbehandling og utskrift. Sende og motta e-post.Gå ut i verden på Internett. Finn oppdaterte rutetider, tv-programmer, billetter, nett­banken, informasjon om dine hobbyer, slekt og venner, etc.
Kurs - intern / Kurrsa - sisñálasj
  • HMS - helse/miljø/sikkerhet / varresvuohta,hælsso/birás/oaggásvuohta
  • Førstehjelp / Álggoviehkke
  • Praktisk økonomi / Persåvnnålasj ruhtadille/ekonomija
  • Ulike produksjonskurs av kortere varighet (1 - 2 dager) / Dout dát oanes buvtadibmekurssa ( 1 - 2 biejve. Annonseres / Almodum.