Verdier / Árvo

For å støtte opp om visjonen har vi definert verdier som vi ønsker skal prege vår organisasjonskultur:

- Muligheter. Vi gir deg muligheter til å nå dine mål.

- Ansvar. Vi krever at du tar ansvar for din egen utvikling.

- Respekt. Vi respekterer hverandre, og hverandres innsats.

- Trivsel. Vi legger til rette for å styrke hver enkeltes identitet og selvfølelse.