Visjon / Visjåvnnå

Gjennom vår visjon formidler vi det vi ønsker å oppnå - i tiden som kommer.


Gjennom arbeid og læring utvikler vi oss positivt i lag /

bargo ja åhpadime baktu åvddanahttep miellusit aktan