Drag kommunale kai Industrikai

På oppdrag fra Tysfjord kommune har vi daglig drift av den kommunale industrikaia på Drag.
Havneterminalen er lokalisert på Tysfjord ASVO.

Informasjon om kai:

Den kommunale kaia på Drag ble bygd som fiskeriservicekai i 1997/1998. I oktober 2013 stod den "nye" kaia ferdig.
Utforming av kai og manøvreringsområde med følgende krav til dybde (LAT) ved kai og i manøvringsområde = 8,5 - 9,0 meter. Kaia er 65 meter lang og 15 meter bred.

Den gamle delen er dimensjonert for en nyttelast på 20 kN7M2 (2 tonn/m2).
Den nye delen er dimensjonert for en nyttelast på 40kN/m2 (4 tonn/m2) jevnt fordelt på last og700 kN (70 tonn) punktlast ut fra blandet bruk der det forventes at det i perioder foretas lagring på kaien.
Pullertlast: Opp til 10000 tonn: 300kN

Det er lagt til grunn at bulkskip med deplasement på 7000 tonn. Lengde (l.o.a) på 113 meter, bredde 16 meter og et dyptgående på 7,5 meter.

Bunnkartlegging/bottom mapping:

Havner og kaiområder i Tysfjord:


Ved å klikke på linken under kan du følge skipstrafikken, både lokalt og globalt.


ISPS - Terminal

Her finner du informasjon om ISPS - terminal