Duodje

Tysfjord ASVO har lagt til rette for et produksjonsmiljø som inspirerer til produktutvikling og produksjon, og læring.
Vi ønsker å bidra til et aktivt duodjemiljø og har derfor åpnet våre dører for alle som har lyst å være med. Vi oppfordrer hver enkelt til å ta med seg sin kunnskap og erfaring inn i et arbeidsmiljø som stimulerer til vekst og egenutvikling.
Vi ønsker å fremme lokal kompetanse og bruker lokale utøvere som veiledere. Vår læringsfilosofi er at øvelse gjør mester.
Det er ingen deltakeravgift, men hver enkelt må dekke eget forbruk av råvarer.
Onsdagsduodje
Hver onsdag fra kl. 7.30 - 16.00 er det onsdagsduodje, både garra (hard) og dipma (myk) duodje. Vi har stedlige tilretteleggere og åpner våre dører for alle som har lyst å bli med.
Veving med Drag Husflidsklubb
Drag Husflidsklubb er tilstede og vever hver torsdag fra kl. 9.30 - 14.30. Dette for å vise frem vevekunsten og inspirere andre til å bli med.
Duodjebloggen
Gjennom duodjebloggen ønsker vi å formidle noe av den aktiviteten som forgår i vårt nærområde. Les mer her

Vi har også stilt våre lokaler til disposisjon for bruk på kveldstid:
Språksatsing


I samarbeid med Tysfjord kommune har Tysfjord ASVO etablert onsdagsduodje som språkarena / språkkafe.

Utøvelse av duodje er en arena som er godt egnet som samisk språkarena. Tysfjord ASVO fremmer bruk av samiske ord og begreper innenfor duodje. Vi har gjort duodje ord og begreper tilgjengelig i lokalet og på hjemmeside / blogg.

Tysfjord ASVO Vi har som mål at de samiske begrepene skal tas i bruk.

Mandagskveldene fra kl. 19 - 22 har Drag Husflidsklubb strikkekveld / klubbkveld.
I tillegg til at det overføres erfaringer er det sosialt.

Drop-in duodje onsdager fra kl. 18 - 22 (i oddetallsuker)
Dipmaduodje og Garraduodje
Onsdager er det mulig å ta med seg eget arbeid og møtes i vårt håndarbeidsrom / snekkerbod.
I tillegg til at det overføres erfaringer er det sosialt, og man kan ta i bruk samiske ord og begreper.