Duodje

Tysfjord ASVO har lagt til rette for et produksjonsmiljø som inspirerer til produktutvikling og produksjon, og læring.
Vi ønsker å bidra til et aktivt duodjemiljø og har derfor åpnet våre dører for alle som har lyst å være med. Vi oppfordrer hver enkelt til å ta med seg sin kunnskap og erfaring inn i et arbeidsmiljø som stimulerer til vekst og egenutvikling.
Vi ønsker å fremme lokal kompetanse og bruker lokale utøvere som veiledere. Vår læringsfilosofi er at øvelse gjør mester.
Det er ingen deltakeravgift, men hver enkelt må dekke eget forbruk av råvarer.
Onsdagsduodje
Hver onsdag fra kl. 7.30 - 16.00 er det onsdagsduodje, både garra (hard) og dipma (myk) duodje. Vi har stedlige tilretteleggere og åpner våre dører for alle som har lyst å bli med.
Veving med Drag Husflidsklubb
Drag Husflidsklubb er tilstede og vever hver torsdag fra kl. 9.30 - 14.30. Dette for å vise frem vevekunsten og inspirere andre til å bli med.
Duodjebloggen
Gjennom duodjebloggen ønsker vi å formidle noe av den aktiviteten som forgår i vårt nærområde. Les mer her

Vi har også stilt våre lokaler til disposisjon for bruk på kveldstid:
Språksatsing

Tysfjord ASVO har inngått et samarbeid med Tysfjord kommune om onsdagsduodje gjennom tiltaket språkkafé.

Tysfjord ASVO vil synliggjøre samiske ord og begreper innenfor området duodje, og har som målsetning at de fleste skal ta i bruk de samiske ordene istedenfor de norske.

Vi har derfor samlet ord og uttrykk innenfor området duodje. Se link under.
Disse er også tilgjengelig i våre lokaler.
Mandagskveldene fra kl. 19 - 22 har Drag Husflidsklubb strikkekveld / klubbkveld.
I tillegg til at det overføres erfaringer er det sosialt.

Drop-in duodje onsdager fra kl. 18 - 22 (i oddetallsuker)
Dipmaduodje og Garraduodje
Onsdager er det mulig å ta med seg eget arbeid og møtes i vårt håndarbeidsrom / snekkerbod.
I tillegg til at det overføres erfaringer er det sosialt, og man kan ta i bruk samiske ord og begreper.