Tilrettelegging / Hiebadibme

Rettighetsdokument tiltaksdeltakere og andre:
Her finner du våre produksjoner:
Her finner du vårt kurstilbud:


Tysfjord ASVO AS har blitt tildelt EQUASS Assurance sertifisering av Guus van Beek, Executive Manager EQUASS, EPR.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren.

EQUASS Assurance kvalitetssikrer tjenestetilbudet ved å bekrefte at bedriften arbeider i overensstemmelse med de krav som EQUASS Assurance setter. Bedrifter som møter EQUASS Assurance kriteriene er sertifisert for en periode på 2 år.

Informasjon om kvalitetsprinsippene

Nyttige lenker:

NAV
Divtasvuona suohkan / Tysfjord kommune, helse og omsorg
Den offentlege helseportalen (helsenorge)