Utstillinger / Vuosádus

I tilrettelagt arbeid er brukermedvirkning og emopwerment eller egenkraftmobilisering viktig.

Empowerment handler om å mobilisere og styrke egne krefter, og kanskje nøytralisere følelsen av avmakt. Kunnskap om eget lokalområde og historie styrker den enkeltes identitet og kan være et viktig bidrag i prosessen med egenkraftmobilisering.

Vi har utstillinger som presenterer det geologiske mangfoldet i vårt område, samt vår nære industrihistorie / gruvehistorie. I samarbeid med Museum Nord er denne utstillingen også tilgjengelig på nettstedet: www.gruvehistorie.no

Vår mineralutstilling er også tilgjengelig som PDF - fil. Se link nedenfor.

-

Vi har også duodjeutstillinger som både består av ferdige produkter, redskaper / produkter i produksjon og råvarer. I treningssentret har vi ei vevutstilling med grener vevet av utøvere fra nærområdet. Er også tilgjengelig på nettstedet:www.duodjebloggen.no

Den 26. Mai 2010 åpnet vi "Gruva" på Tysfjord ASVO. Det er vår arena for framvisning og presentasjon. Her ønsker vi i første rekke å presentere vårt nærområde, både historie, kultur, typografi, geografi, m.m.

Mikhail Ilin

Utstillingen ble åpnet av Leif Kristan Klæboe under Samiske dager i Nord-Salten 2010 og består av 19 oljemalieri på lerret. Utstillingen er ku...
Les mer

Veving / Snjissjkot

I treningssentret viser vi både lokale grener og andre grener vevet av utøvere fra vårt område. Er også tilgjengelig på duodjebloggen: https:/...
Les mer
Andre utstillinger:
Stedsnavn. Et samarbeid med Tysfjord kommune.
Tysfjord ASVO har inngått et samarbeid med Tysfjord kommune om å samle inn og registrere samiske stedsnavn.
Disse skal også innrapporteres til statens kartverk.
Tysfjord vest